top of page

SCHRIJFCOACH

Schrijvers begeleiden betekent: van een goed idee een successtory maken. Heb je een ghostwriter nodig, precieze redactie of meer een klankbord? Of: een stappenplan? Van idee tot synopsis tot scenario, van grove schets tot roman: alle stappen voor het schrijven, redigeren, publiceren én promoten.

VAN IDEE TOT SCENARIO

Van idee naar scenario: fris je schrijfroutines op en versnel je dagelijks productie. Scenariotechnische adviezen en een stappenplan kunnen helpen om de ideeënstroom op gang te krijgen. 


Stella Braam is een gevierd onderzoeksjournaliste en schrijfster van even sucesvolle als controversiële boeken. Vanuit haar uitgeverij kwam de suggestie om haar oeuvre om te werken naar een tv-serie getiteld 'Gajes'.

Recent werd contact gelegd met Sander van Meurs en Pieter Kuijpers van filmproductiebedrijf Pupkin in Amsterdam. Zij onderzoeken nu welke streamingdiensten en omroepen belangstelling hebben voor 'Gajes'.


ONDERNEMERS 

Alle stappen voor het schrijven, promoten en publiceren.

  • U bent ondernemer, en u wilt een artikel of boek schrijven? 
  • Een successtory 'tegen-​de-klippen-op' schrijven?
  • een Jaarverslag vormgeven
  • een bijzondere innovatie of product aanprijzen  

Natuurlijk wilt u dat stakeholders daar net zo enthousiast over worden als uzelf! 

TaalBedrijf NL begeleidt u in alle stadia van uw project: van planning naar productie, naar redactie en publicatie. En uiteindelijk naar waardetoevoeging voor uw lezers. 


ROMAN / BIOGRAFIE / VERHAAL

Als je toe bent aan het professionaliseren van je schrijven - kies dan voor strategische begeleiding, en laat je inspireren door een onpartijdig en deskundig oog. 

Laat je inspireren, krijg tips om je schrijftechniek en taalvermogen aan te scherpen, en als je vastloopt bieden wij je alternatieven. 


Soms ontdek je zo dat er een roman of een thriller schuilgaat in wat je zelf eerst vooral als een egodocument zag...

En natuurlijk ontdek je gaandeweg dat 'Schrijfwet nr. 1' (Schrijven is 90% transpiratie, en 10 % inspiratie') ook voor jou geldt - maar ook dat de winnaar altijd ook een volhouder was. 

WETENSCHAPPERS

Wetenschap berust op een systematische manier om kennis te vergaren. Vakgebieden ontwikkelen zich na soms langdurige discussies. Inzichten en methoden & technieken veranderen voortdurend. Bij wetenschappelijk onderzoek wordt aanvankelijk vooral geprobeerd of een bepaalde hypothese of procédé al dan niet werkt. Pas daarna volgt toetsing aan (strenge) criteria. 


TaalBedrijf NL kan hier een bijdrage aan leveren door het monitoren van het werkprocessen, redactie toepassen waar een onderzoeksverslag geschreven moet worden, of een dissertatie vormgeven.

BOEKREDACTIE

TaalBedrijf NL kan ook ideële instellingen (of mensen met idealen) terzijde staan.

Oud-medewerker van TaalBedrijf NL Yvonne Lammers redigeerde in 2019-2020 in opdracht van de Research Commissie Informatiecentrum Canadese Begraafplaats het boek 'Holtense Canadezen' van journalist Jan Braakman.  

Het is precies 75 jaar geleden dat geallieerde troepen door Overijssel trokken om de inwoners te bevrijden van de Duitse bezetting. Yvonne Lammers schreef verder aan tientallen mini-biografieën ter ere van in Holten begraven Canadese soldaten, en werkt daarnaast aan het invoeren van de juiste militaire en persoonlijke input in de database van de Wargraves.eu-website. (tweetalig)
STUDENTEN

Studenten aan universiteiten en hogescholen worstelen niet zelden met structuur en verwoording bij de invulling van hun onderzoeksopdracht. 


TaalBedrijf NL kan je werkproces monitoren, redactie toepassen en adequate vormgeving suggereren. En waar nodig desgewenst herschrijven.


Onderzoeksverslag of master thesis: TaalBedrijf NL coacht je strategisch naar de optimale vorm

bottom of page