top of page

REDACTIE​​

Een redacteur/redactrice weegt, bewerkt en/of corrigeert uw teksten voor sociale media, krant, website, app; of zakelijk of wetenschappelijk nieuws. Het gaat erom van uw tekst een helder en aansprekend verhaal voor een breed publiek te maken.

Stella Braam is een gevierd onderzoeksjournaliste en schrijfster van meerdere controversiële boeken. Uitgeverij Singel stelde voor om haar oeuvre om te werken naar een tv-serie getiteld 'Gajes'. 

Samen met Stella ontwierp Peter Konter een stappenplan met diverse werkdocs waarin naar believen gewerkt kan worden. 

Recent is de laatste hand gelegd aan een pilot-aflevering plus een aantal synopsissen van afzonderlijke afleveringen. Ook werd contact gelegd met Sander van Meurs en Pieter Kuijpers, producer/regisseur van filmproductiebedrijf Pupkin in Amsterdam. Zij onderzoeken nu welke streamingdiensten en omroepen belangstelling hebben voor 'Gajes'.


https://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/auteur/stella-braam/  

Alexander von Schmid, wiskundige en filosoof, bewijst zich met ‘De Laatste Christen’ als een aanstormend schrijftalent. De auteur werkte samen met TaalBedrijf NL aan een stap-voor-stap-review door het veelgelaagde manuscript van 'De Laatste Christen'. Historische passages en locaties werden waar nodig van een kaartje of extra achtergrond voorzien; dialogen aangescherpt - en waar de inspiratie al te dwingend opborrelde werd soms door de auteur nog een krachtige exposé of dialoog toegevoegd.

 

Uit de eerste recensies:

  • “Een revolutionair boek!”
  • “De vele dialogen maken het dynamisch en nemen de lezer echt mee in het verhaal. De korte hoofdstukken houden goed de vaart erin maar maken ook nieuwsgierig, ze eindigen (bijna) altijd met goeie ‘cliffhanger’. Inhoudelijk vond ik in 'De Laatste Christen' de twee verhaallijnen (Paus Franciscus versus Jezus & Jozef) leuk en interessant. Ze grijpen op bepaalde momenten ook echt mooi op elkaar in als het om het evangelie van Marcus gaat, de inzichten die de verhaallijnen opleveren zetten aan tot denken en ik vond ze bovendien verrassend.”
  • “Ik heb het boek al aan het begin van de vakantie gelezen. Allereerst vond ik het goed geschreven, het leest prettig en vlot.”

Drs. Rinus Feddes is bedrijfskundige/bedrijfssocioloog en docent/hoofdonderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam. Hij promoveerde in 2018 aan de Universiteit Utrecht op de dissertatie 'Onderbuikgevoelens & Roddelen'.  


TaalBedrijf NL verzorgde het eerste redactietraject, van manuscript tot overdracht aan begeleiders en Promotiecommissie, van deze spraakmakende studie naar de rol van informele communicatie in bedrijven en instellingen, aangevuld met praktijkvoorbeelden en (razend interessante!) historische achtergronden. Een aanrader!

   

Michel Exel publiceerde bij Uitgeverij Aspekt in 2020 'Dansen met de Duivel'. Het boek verhaalt van een talentvolle Twentse zanger die op de rand van landelijk succes ten onder dreigt te gaan aan de verleidingen van drank, drugs en vrouwelijk schoon. 

Zowel auteur als redacteur spraken van een ideale samenwerking. Citaat: “Ik heb altijd veel woorden nodig om duidelijk te maken wat ik bedoel, Peter daarentegen is een meester in het weglaten waarbij toch de kern van het verhaal intact blijft."

Drs. Yvonne Lammers, co-eigenaresse van TaalBedrijf NL tot 06-08 2022 , schreef tientallen mini-biografieën ter ere van in Holten begraven Canadese soldaten. Daarnaast werkt zij tot op heden samen met andere projectdeelnemers aan de input van omvangrijke data over de gesneuvelde Canadese militairen wier graven zich op de Canadese Begraafplaats in Holten bevinden. (Database Canadese Begraafplaats Holten

Ook redigeerde zij in opdracht van de Research Commissie Informatiecentrum Canadese Begraafplaats samen met Jan Voogt het boek 'Holtense Canadezen' van Jan Braakman. 'Holtense Canadezen' beschrijft hoe 75 jaar geleden geallieerde troepen door Oost-Nederland trokken waarbij de inwoners van Overijssel werden bevrijd van de Duitse bezetting. Op de Canadese Begraafplaats in Holten bevinden zich de laatste rustplaatsen van Canadese militairen die in de laatste oorlogsmaanden - en soms zelfs nog ná de Bevrijding - omkwamen. 

bottom of page