top of page

BEDRIJFSJOURNALISTIEK, WETENSCHAPPELIJKE TEKSTEN & COPYWRITING

TaalBedrijf NL verzorgt wetenschapscommunicatie en journalistieke teksten voor bedrijven en instellingen 

Welke woorden werken?

En welke beelden hebben het grootste effect?

Hoe zorgt u dat mensen u begrijpen, uw boodschap in zich opnemen, en het met u eens zijn?


Een doordachte communicatiestrategie, slimme teksten en fris beeldgebruik helpt bedrijven en organisaties aan de juiste klanten.

AANBOD:

  • begeleiding van schrijvers van romans en scenario's; waaronder het maken van een database, synopsissen, scripts en/of pilotafleveringen. (zie hiervoor ook webpagina 'Klanten zeggen' : bijvoorbeeld beoogde tv-serie 'Gajes' naar de boeken van onderzoeksjournaliste Stella Braam)
  • coaching en cursus-ontwerp voor cursussen Creatief Schrijven voor hogescholen, ROC’s e.d. en individuele geïnteresseerden. (zie 'Klanten zeggen': evaluaties en Leesrapporten voor de cursus Creatief Schrijven aan de opleiding Social Work van de Hogeschool Rotterdam)
  • publiciteit & pr: (web)artikelen voor nationale en/of regionale pers over wetenschap, technologie en natuur & milieu
  • biografieën, met speciale focus op hoogwaardige levensverhalen en/of 'succes als ondernemer' (zie o.a. boek 'Dansen met de Duivel' van Michel Exel op pagina 'Klanten zeggen') 
  • dissertatiebegeleiding (o.a. redactietraject dissertatie 'Roddelen en onderbuikgevoelens' van Rinus Feddes; bekroond met de promotie van de opdrachtgever aan de Universiteit van Utrecht)
  • Jaarboeken: veelal op groot formaat uitgevoerde, glossy documenten waarin een onderneming haar verdiensten, visie en vooruitzichten vastlegt, haar economische en maatschappelijke inbedding, aangevuld met beeldmateriaal en anekdotes van ter zake doende personen en processen, geschiedenis, welkome externe visie(s) op een bepaald onderwerp, et cetera
  • bedrijfsscenario's: bedrijven en instellingen met een langetermijnvisie denken strategisch na over hun toekomst. Een interessant middel om uw toekomstvisie vorm te geven én daarin tegelijkertijd mogelijke alternatieven in op te nemen. TaalBedrijf NL kan dit proces begeleiden en tevens medewerkers op elk niveau motiveren om hun inbreng​ en visie op een vruchtbare manier voor het voetlicht te brengen


bottom of page